Legal Notice

Alle gegevens en informatie op deze website is zorgvuldig onderzocht en gecontroleerd door ons of derden. Voor de juistheid, volledigheid en actualiteit noch TENSTEIN Real Estate / Inh. Tenberken Dennis kan nog wel een beroep doen op derden. Hetzelfde geldt voor alle andere genoemde websites via hyperlinks. TENSTEIN Real Estate / Inh. Tenberken Dennis is verantwoordelijk voor de inhoud van websites toegankelijk via dergelijke links, niet verantwoordelijk. De informatie op onze website zijn gebaseerd op de gegevens van de eigenaar, worden toegepast op onze hand, geen garantie. U uitsluitend ter informatie. Ze zijn niet bedoeld als aanbiedingen of aanbevelingen van specifieke producten en / of objecten.

De commissie voor de koper wordt door de desbetreffende object en is inclusief BTW. De commissie wordt uitbetaald wanneer het sluiten van de overeenkomst en betaalbaar binnen de acht dagen na ontvangst van de factuur. TENSTEIN Real Estate / Inh. Tenberken Dennis behoudt zich het recht voor om wijzigingen en / of aanvullingen in de verstrekte informatie. Dergelijke wijzigingen en / of aanvullingen moeten TENSTEIN Estate / Inh. Dennis Tenberken niet expliciet wijzen. De inhoud van de TENSTEIN vastgoed website zijn auteursrechtelijk beschermd. De verdubbeling van de gegevens, met name het gebruik van tekst en beeld delen, is de voorafgaande schriftelijke toestemming van TENSTEIN Real Estate / Inh. Tenberken Dennis.

Website Uitgever: TENSTEIN Immobilien

Inh. Dennis Tenberken

Girmesgath 5 / Gebäude B1
Mies van der Rohe Businesspark

47803 Krefeld

www.tenstein-immobilien.de

Bevoegde toezichthoudende autoriteit

Gewerbe- und Ordnungsamt Krefeld

Am Hauptbahnhof 5

47792 Krefeld

Erlaubnis nach § 34 c der Gewerbeordnung durch das Ordnungsamt der Stadt Krefeld.

Finanzbehörde Finanzamt Krefeld

USt-IdNr.: DE 117/5378/1524

Kammerzugehörigkeit

IHK Mittlerer Niederrhein

Nordwall 39

47798 Krefeld

Inhoud van de website

TENSTEIN Real Estate / Inh. Tenberken Dennis aanvaardt geen verhaal voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheid claims tegen TENSTEIN Real Esate/ Inh. Dennis Tenberken, die betrekking hebben op materiële of immateriële aard, veroorzaakt door het gebruik of het niet gebruiken van de aangeboden informatie of door het gebruik van onjuiste en onvolledige informatie, zijn in principe uitgesloten, voor zover door TENSTEIN Real Esate/Inh. Dennis Tenberken is niet aantoonbaar opzet of grove nalatigheid aanwezig.

Alle aanbiedingen zijn niet-bindend en zonder verplichting. TENSTEIN Real Esate / Inh. Tenberken Dennis behoudt zich het recht voor om delen van of het gehele aanbod zonder afzonderlijke aankondiging te wijzigen, aan te vullen te verwijderen of de publicatie tijdelijk of permanent.

Opmerking met betrekking tot externe links

TENSTEIN Real Estate / Inh. Tenberken Dennis is verantwoordelijk als een content provider voor de “eigen inhoud” die TENSTEIN Real Estate / Inh. Tenberken Dennis geldt voor grond van de algemene wetten gebruik. Op deze website verwijzingen (“links”) bestaan ​​om de inhoud die door andere content providers. Voor deze externe inhoud TENSTEIN Real Estate pand is alleen aansprakelijk als TENSTEIN Real Estate eigenschappen van hen (dus ook van illegale of criminele inhoud) en het is TENSTEIN Real Estate / Inh. Tenberken Dennis technisch mogelijk en redelijk om het gebruik ervan te voorkomen.

“Links” zijn altijd “levende” (dynamische) verwijzingen. TENSTEIN Real Estate / Inh. Dennis Tenberken heeft in de eerste schakel is de externe inhoud gecontroleerd om vast te stellen of een mogelijke civielrechtelijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid door hem, TENSTEIN Real Estate / Inh. Dennis Tenberken maar is niet verplicht, de inhoud aan de http : //www.tenstein-immobilien.de/ punten binnen deze pagina’s om voortdurend te controleren op veranderingen die leiden tot aansprakelijkheid zou kunnen geven. Pas als we ontdekken of de hoogte worden gebracht door anderen die een concreet aanbod waaraan we een koppeling met zich meebrengt civiele of strafrechtelijke aansprakelijkheid, zullen we de link verwijderd naar deze site, waar dit technisch mogelijk en redelijk. De technische haalbaarheid en redelijkheid worden niet beïnvloed door het feit dat ook na de eliminatie van de toegang kan worden benaderd vanuit onze home page van andere servers op het illegaal of strafbaar.

Opslag van toegang tot de gegevens

Elke keer dat een bestand van deze website toegang tot de gegevens. Ieder record bestaat uit:

  • van de pagina is opgevraagd uit het bestand
  • de naam van het bestand
  • de datum en het tijdstip van het verzoek
  • de hoeveelheid gegevens die worden overgedragen
  • de toegang tot de status van (bestand overgedragen, bestand niet gevonden, etc.)
  • een beschrijving van de aard van de gebruikte webbrowser
  • Het aanvragen van domeinnaam

De opgeslagen gegevens worden uitsluitend gebruikt voor statistische doeleinden, bekendgemaakt aan derden, zelfs niet gedeeltelijk, niet plaatsvindt.

Persoonlijke gegevens

Binnen deze website is er de mogelijkheid om ons te voorzien van persoonlijke informatie. “Persoonlijke informatie” is informatie die kan worden gebruikt om uw identiteit te ontdekken. Dit omvat informatie zoals uw naam, adres, postadres, telefoonnummer, e-mailadres.

Met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, hebben we volgens de 33 BDSG §, deze worden opgeslagen in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving en / of verzonden gegevensbescherming. De persoonlijke informatie is strikt vertrouwelijk en alleen op aparte toestemming. Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat de privacy in open netwerken zoals het internet na de huidige technologie niet volledig kan worden gegarandeerd. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt, en besteden veel aandacht aan uw persoonlijke informatie te beschermen. Als u vragen heeft, kunt u direct contact met ons opnemen.

Copyright

TENSTEIN Real Estate / Inh. Dennis Tenberken streeft ernaar om de auteursrechten van de gebruikte afbeeldingen, geluidsbestanden, videofragmenten en gebruikte teksten in acht te nemen, om afbeeldingen, geluidsbestanden, videofragmenten en teksten te gebruiken of licentievrije afbeeldingen, geluidsbestanden, videofragmenten en teksten te gebruiken. Alle eventueel beschermd worden door derden op de website merknamen en handelsmerken zijn de bepalingen van het toepasselijke merkenrecht en de eigendomsrechten van de desbetreffende geregistreerde eigenaars. De loutere vermelding niet de conclusie trekken dat handelsmerken niet worden beschermd door rechten van derden!

Het copyright voor gepubliceerde objecten gecreëerd door TENSTEIN Real Estate / Inh. Tenberken Dennis blijft bij TENSTEIN Real Estate / Inh. Tenberken Dennis. Een vermenigvuldiging of gebruik van dergelijke afbeeldingen, geluidsbestanden, videofragmenten en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan ​​zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Rechtsgeldigheid

Indien delen of afzonderlijke formuleringen van deze tekst niet, niet meer of niet volledig overeenkomen met de resterende delen in hun inhoud en geldigheid onaangetast.